Sodium Gluconate – โซเดียมกลูโคเนต
Home » สินค้า » Sodium Gluconate – โซเดียมกลูโคเนต

Sodium Gluconate – โซเดียมกลูโคเนต

 

โซเดียมกลูโคเนท มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว สามารถใช้เป็น Chelating Agent แก่ผลิตภัณฑ์

เป็นสารที่ให้รสชาติแก่ผลิตภัณฑ์ ไม่มีพิษ สามารถย่อยสลายได้ง่าย เป็นกรดอินทรีย์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนน้อยที่สุด

ชื่อผลิตภัณฑ์ : SODIUM GLUCONATE | โซเดียมกลูโคเนท

สูตรเคมี : C6H11NaO7

PACKING (Kg): 25kg

 

INQUIRY | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานโซเดียมกลูโคเนท
 • ชาและกาแฟพร้อมดื่ม
 • อาหารพร้อมรับประทาน,อาหารกึ่งสำเร็จรูป
 • ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
 • เครื่องดื่มชูกำลัง,เครื่องดื่มให้พลังงาน,
 • ผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม
 • ผลิตภัณฑ์นม
 • ผลิตภัณฑ์ซอส,น้ำสลัด,ผงปรุงรส
 • ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำตาล เช่น ลูกกวาด
การจัดเก็บ
 • เก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • เก็บไว้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำ และแห้ง
 • เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดความร้อน หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
 • เก็บไว้ให้ห่างจากน้ำ หรือ บริเวณที่มีความชื้นสูง

Go to Top