ก่อนจะเป็น

“รุ่งสยามเคมเทรดดิ้ง”

“รุ่งสยามเคมเทรดดิ้ง”

บริษัท รุ่งสยามเคมเทรดดิ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้งโดย 3 พี่น้องตระกูล “จงถาวรวาสนา” ประกอบไปด้วย นายสมเกียรติ จงถาวรวาสนา, นายสมชาย จงถาวรวาสนา และนางสาวรัตนา จงถาวรวาสนา

โดยแรกเริ่ม นายสมเกียรติ จงถาวรวาสนา ได้มองเห็นโอกาสจากการที่ประเทศจีนเริ่มเปิดรับให้ชาวต่างชาติเข้าไปทำธุรกิจได้ จึงทำให้เราได้เป็น “ผู้ที่นำกรดฟอสฟอริกเข้ามาจำหน่ายเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย” และมีปริมาณนำเข้าสูงที่สุดมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบัน และนั่นทำให้ บริษัท รุ่งสยามเคมเทรดดิ้ง จำกัด กลายเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย “กรดฟอสฟอริก” รายใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ต่อมาจึงได้ทำการขยายตลาดโดยเริ่มนำเข้าเคมีภัณฑ์อื่นๆ อีกหลากหลายชนิดเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทยด้วยราคายุติธรรมเสมอมา

บริษัท รุ่งสยามเคมเทรดดิ้ง จำกัด จะยังคงยึดถือความซื่อสัตย์ในการค้า และจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม เพื่อคงมิตรภาพของลูกค้าทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนบริษัทให้ประสบความสำเร็จในการค้าสารเคมีมาจวบจนปัจจุบัน

“มุ่งเน้น พัฒนา ส่งมอบสินค้าอย่างมีคุณภาพ”

“มุ่งเน้น พัฒนา ส่งมอบสินค้าอย่างมีคุณภาพ”

เราดำเนินกิจการด้วยความซื่อตรงและจริงใจ
มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม

เราดำเนินกิจการด้วยความซื่อตรงและจริงใจ มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม