Ammonium Bifluoride – แอมโมเนียมไบฟลูออไรด์
Home » สินค้า » Ammonium Bifluoride – แอมโมเนียมไบฟลูออไรด์

Ammonium Bifluoride – แอมโมเนียมไบฟลูออไรด์

 

ชื่อผลิตภัณฑ์: AMMONIUM BIFLUORIDE | แอมโมเนียมไบฟลูออไรด์

สูตรเคมี: NH4HF2

ORIGIN: GERMANY | เยอรมัน

PACKING (Kg): 20kg

INQUIRY | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

แอมโมเนียม ไบฟลูออไรด์

หรือ แอมโมเนียม ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์, แอมโมเนี่ยม ไดฟลูออไรด์, เอซิด แอมโมเนี่ยม ฟลูออไรด์ เป็นผลึกก้อนสีขาว ไม่มีกลิ่น จัดเป็นสารประกอบอนินทรีย์ ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง แอมโมเนีย และ ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอิฐ เครื่องแก้ว และเซรามิค, ใช้ในกระบวนการแกะสลักของโลหะ ก่อนที่จะเป็นโลหะ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (กระบวนการซักรีด) และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ลักษณะความเป็นพิษ

ระดับความเป็นอันตรายของแอมโมเนียมไบฟลูออไรด์คือ ADR 8 เป็นสารที่ค่อนข้างเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์โดยมีฤทธิ์กัดกร่อนที่รุนแรง เมื่อสัมผัสกับผิวหนังสารประกอบนี้จะทำให้เกิดการระคายเคืองและเมื่อสัมผัสเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดแผลไหม้

การสูดดมออกซิเจนร่วมกับสารนี้ทำให้เกิดอาการต่อไปนี้:
 • การระคายเคืองของเยื่อเมือกของช่องจมูกและทางเดินหายใจ
 • เลือดออกจมูก
 • ไอ
 • หายใจดังเสียงฮืด
 • หายใจถี่
 • คลื่นไส้และอาเจียน
การจัดเก็บ
 • เก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • เก็บไว้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำ และแห้ง
 • เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดความร้อน หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
 • เก็บไว้ให้ห่างจากน้ำ หรือ บริเวณที่มีความชื้นสูง
 • แหล่งจัดเก็บสามารถเข้าออกได้สะดวก

Go to Top