Borax – บอแรกซ์
Home » สินค้า » Borax – บอแรกซ์

Borax – บอแรกซ์

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : BORAX | บอแรกซ์ 10 น้ำ

สูตรเคมี : Na2B4O7·10H2O

ORIGIN : USA | อเมริกา

PACKING (Kg) : 25kg

INQUIRY | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

บอแร็กซ์

มีชื่ออื่นคือ Sodium Borate, Sodium Tetraborate หรือ Disodium Tetraborate มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขมเล็กน้อย โดยมีการนำมาใช้เป็น Active Agent ในสารซักฟอก เพื่อช่วยเพิ่มความเหนียวให้เส้นใยผ้า ใช้เป็นตัวแยกแร่ ในการถลุงทอง หรือโลหะอื่นๆ ในอดีตเคยมีการใช้เป็นวัตถุเติมแต่งอาหาร (Food Additives) แต่ถูกระงับการใช้ในอาหาร ในประเทศอเมริกา และไทย

ประโยชน์ของบอแร็กซ์
 1. ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว เพื่อช่วยให้เกิดความเหนียวแข็งแรง
 2. ใช้เป็นส่วนผสมในการฉาบภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา ให้มีความมันและแวววาว
 3. ใช้ในเครื่องสำอาง เป็นวัตถุกันเสียช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในแป้งทาตัว
 4. ใช้ในทางยา เป็นยาฝาดสมาน (Astringent) ใช้เป็นส่วนผสมในยาทารักษาโรคผิวหนัง ยาฆ่าเชื้อโรค ยากลั้วคอ ยาล้างตา
 5. ใช้เป็นสารประสานในการเชื่อมทอง
 6. ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง
 7. ใช้เป็นยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อราเพื่อรักษาเนื้อไม้
 8. ยากำจัดตะไคร่น้ำในสระว่ายน้ำ
 9. ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้ชุบ และเคลือบโลหะ
 10. ใช้ในการผลิตถ่านไฟฉาย ใช้ทำสบู่ น้ำยาดัดผม ทำปุ๋ย ฯลฯ
ปริมาณบอแรกซ์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
 • ผู้ใหญ่ ขนาดที่ทำให้เกิดพิษ 5-10 กรัม ขนาดที่ทำให้ตาย 15-30 กรัม
 • เด็ก ขนาดที่ทำให้เกิดพิษและตาย 4.5-14 กรัม การตายจะเกิดภายใน 2-3 วัน
 • การแก้พิษ ใช้วิธีทำให้อาเจียน หรือรีบส่งแพทย์เพื่อทำการล้างท้อง
 • จุดเดือด : 1,575 °C
 • จุดหลอมเหลว : 743 °C
 • ความหนาแน่น : 1.73 ก./ลบ.ซม.
การจัดเก็บ
 • เก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • เก็บไว้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำ และแห้ง
 • เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดความร้อน หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
 • เก็บไว้ให้ห่างจากน้ำ หรือ บริเวณที่มีความชื้นสูง
 • แหล่งจัดเก็บสามารถเข้าออกได้สะดวก

Go to Top