Dissolvine D-40 – ดิสโซลวีน ดี40
Home » สินค้า » Dissolvine D-40 – ดิสโซลวีน ดี40

Dissolvine D-40 – ดิสโซลวีน ดี40

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : DISSOLVINE (D-40) | ดิสโซวิน ดี 40

สูตรเคมี : DPTA-Na5 40%

ORIGIN: CHINA | จีน

PACKING (Kg): 250kg

ลักษณะ : เป็นน้ำสีขาวใส หรือสีเหลืองซีด มีกลิ่นคล้ายกับแอมโมเนีย ค่า pH 11-12

INQUIRY | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้งาน
 • อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
 • อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอ
 • อุตสาหกรรมผลิตภาพถ่าย
ข้อควรระวัง
 • อาจเกิดการระคายเคืองหากสัมผัสหรือสูดดม
 • อันตรายต่อทารกในครรภ์
 • อาจก่อให้เกิดมะเร็งหากมีการสัมผัสหรือสูดดมมากหรือบ่อยครั้ง
การจัดเก็บ
 • เก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • เก็บไว้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำ และแห้ง
 • เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดความร้อน หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
 • เก็บไว้ให้ห่างจากน้ำ หรือ บริเวณที่มีความชื้นสูง
 • แหล่งจัดเก็บสามารถเข้าออกได้สะดวก

Go to Top