Ferric Chloride – เฟอร์ริกคลอไรด์
Home » สินค้า » Ferric Chloride – เฟอร์ริกคลอไรด์

Ferric Chloride – เฟอร์ริกคลอไรด์

 

ชื่อผลิตภัณฑ์: FERRIC CHLORIDE | เฟอริค คลอไรด์

สูตรเคมี: FeCl3

ORIGIN: THAILAND | ประเทศไทย

PACKING (Kg): 30kg

INQUIRY | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เฟอร์ริกคลอไรด์

มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลแดง มีฤทธิ์เป็นกรดสูง ค้นพบโดย Rembrandt จิตรกรชาวฮอลแลนด์ โดยนำ Nitric acid และ Dutch Mordant มาใช้กัดทองแดง ด้วยคุณสมบัติในการกัดกร่อนพื้นผิวทองแดง และไม่เป็นพิษต่อสุขภาพ จึงได้รับความนิยมที่จะนำมาใช้กัดพื้นผิวแทนกรดอื่น ๆ เนื่องจากเกลือ เฟอริคคลอไรด์ ไม่มีข้อเสียในการผสมกับสารละลายกัดกร่อนชนิดอื่นๆ และไม่เกิดไอที่เป็นอันตราย ไม่มีกลิ่น แม้ว่าจะเป็นสารกัดกร่อน แต่ก็ไม่ซึมเข้าสู่ผิวหนัง
สารละลาย เฟอริคคลอไรด์ ในน้ำมีฤทธิ์เป็นกรดแก่ เมื่อทำปฏิกิริยากับทองแดง กลับไม่ก่อให้เกิดไอหรือควัน ยกเว้น Free Oxygen ที่เกิดขึ้น และทองแดงจะไม่ทำปฏิกิริยากับ Hydrochloric Acid ซึ่งเป็นกรดที่ถูกสร้างขึ้นจากสารละลาย เฟอริคคลอไรด์  เมื่อ เฟอริคคลอไรด์ถูกละลายในน้ำ สารละลายจะมีฤทธิ์เป็นกรดแก่เนื่องจากผลของปฏิกิริยา Hydrolysis ในการกัดกร่อนทองแดง เฟอริคคลอไรด์จะทำปฏิกิริยารีดอกซ์ เป็น Copper(I) Chloride และจากนั้นทำปฏิกิริยาอีกครั้งเป็น  Copper(II) Chloride มีการใช้งานในระบบบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชน เป็นต้น

ข้อควรระวัง
 • ก่อนใช้งานควรสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรงและควรสวมเสื้อผ้ามิดชิด
 • ห้ามเทน้ำลงรดที่ๆมีความเข้มข้นสูง
 • สถานที่ควรมีพัดลมดูดอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเท
การปฐมพยาบาล
 • การสูดดม นำผู้ป่วยไปในที่มีอากศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจหรือหายใจลำบากให้ใช้เครื่องช่วยหายใจและออกซิเจน
 • การกิน  ห้ามใช้วิธีผ่ายปอด
 • การสัมผัส ถอดเสื้อผ้า หรือชิ้นส่วนที่ปนเปื้อนสารออกทันที และล้างสารออกโดยให้น้ำไหลผ่าน 15 นาที (ในกรณีสัมผัสเพียงเล็กน้อย) หากไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์
การจัดเก็บ
 • เก็บในภาชนะที่มิดชิด หากเป็นโลหะต้องเป็นโลหะเคลืบสารที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • เก็บไว้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำ และแห้ง
 • เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดความร้อน หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
 • เก็บไว้ให้ห่างจากน้ำ หรือ บริเวณที่มีความชื้นสูง
 • แหล่งจัดเก็บสามารถเข้าออกได้สะดวก

Go to Top