Disodium Phosphate – ไดโซเดียมฟอสเฟต
Home » สินค้า » Disodium Phosphate – ไดโซเดียมฟอสเฟต

Disodium Phosphate – ไดโซเดียมฟอสเฟต

 

ไดโซเดียม ฟอสเฟต คือ Sodium Salt ที่ได้มาจากแร่ Phosphate มีคุณสมบัติเป็นผง ละลายน้ำได้ดี เป็นวัตถุเจือปนอาหารเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อน ทำหน้าที่เป็น Buffering Agent และยังเป็น Humectant ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในอาหารทะเล

ชื่อผลิตภัณฑ์ : DISODIUM PHOSPHATE  | ไดโซเดียมฟอสเฟต

สูตรเคมี : DSP

ORIGIN: CHINA | จีน

PACKING (Kg): 25kg

INQUIRY | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าที่การใช้งาน
 • ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ด้าน สี เนื้อสัมผัส รสชาติ
  • เส้นก๋วยเตี๋ยว ช่วยทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
  • อาหารทะเล ช่วยทำให้มีความแน่นเนื้อมากขึ้น
 • ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสี
 • ช่วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำและเกาะติด
  • ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
  • ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งาน เช่น
 • ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล
 • ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ชีส พุดดิ้ง
 • ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
การจัดเก็บ
 • เก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • เก็บไว้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำ และแห้ง
 • เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดความร้อน หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
 • เก็บไว้ให้ห่างจากน้ำ หรือ บริเวณที่มีความชื้นสูง
 • แหล่งจัดเก็บสามารถเข้าออกได้สะดวก

Go to Top