Calcium Hydroxide – แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (ปูนขาว)
Home » สินค้า » Calcium Hydroxide – แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (ปูนขาว)

Calcium Hydroxide – แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (ปูนขาว)

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : CALCIUM HYDROXIDE | แคลเซียมไฮดร็อกไซด์

สูตรเคมี : Ca(OH)2

ORIGIN : THAILAND | ประเทศไทย

PACKING (Kg) : 25kg

INQUIRY | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

แคลเซียมไฮดรอกไซด์

เป็นสารประกอบอนินทรีย์ที่มีสูตรเคมีคือ Ca(OH)2 ลักษณะเป็นผลึกไม่มีสี หรือผงสีขาว ได้จากการเจือจางแคลเซียมออกไซด์กับน้ำ สารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือรู้จักกันในชื่อน้ำปูนใส แคลเซียมไฮดรอกไซด์ทำให้สิ่งสกปรกในน้ำตกตะกอน จึงใช้ในการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงใช้ในการเตรียมก๊าซแอมโมเนีย แคลเซียมไฮดรอกไซด์มีความเป็นพิษต่ำ จึงใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิด เช่น การทำแตงกวาดอง การทำไข่เยี่ยวม้าและใช้แทนโซดาทำขนมในการทำปาปาดัม

ความเป็นพิษ

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง

การจัดเก็บ
  • เก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  • เก็บไว้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำ และแห้ง
  • เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดความร้อน หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
  • เก็บไว้ให้ห่างจากน้ำ หรือ บริเวณที่มีความชื้นสูง
  • แหล่งจัดเก็บสามารถเข้าออกได้สะดวก

Go to Top