Oleic Acid – โอเลอิก แอซิด
Home » สินค้า » Oleic Acid – โอเลอิก แอซิด

Oleic Acid – โอเลอิก แอซิด

 

กรดโอเลอิค คือกรดไขมันที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ โดยพบในสัตว์ชนิดต่างๆ, ไขมันพืช และน้ำมัน โอเลอิคมีกลิ่นของน้ำมันในตัว และไม่มีสีแม้ว่าในกลุ่มตัวอย่างทางการค้าอาจจะมีสีเหลืองก็ตาม

คำว่าโอเลอิค มีความหมายคือ “เกี่ยวข้องหรือได้มาจากน้ำมันมะกอก” น้ำมันส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรดโอเลอิค ร่างกายมนุษย์สามารถสร้างกรดโอเลอิคขึ้นมาเองได้ ไม่เป็นอันตรายหาก รับประทานเข้าไปมาก ไม่ก่อให้เกิดโรคหัวใจ และมีแนวโน้มที่จะช่วยลดไขมันในเลือดด้วย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : OLEIC ACID | โอเลอิค เอซิด

สูตรเคมี : C18H34O2

PACKING (Kg): 185kg

INQUIRY | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรดโอเลอิก

พบในอาหารทั่วไป เกลือโซเดียมของกรดโอเลอิกเป็นส่วนผสมในสบู่ เป็นตัวทำอิมัลชันและสารให้ความชุ่มชื้น กรดโอเลอิกปริมาณน้อยใช้เป็นสารเพิ่มปริมาณในการทำยาและใช้เป็นตัวทำอิมัลชันและตัวช่วยละลายในผลิตภัณฑ์แอโรซอล

การจัดเก็บ
  • เก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  • เก็บไว้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำ และแห้ง
  • เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดความร้อน หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
  • เก็บไว้ให้ห่างจากน้ำ หรือ บริเวณที่มีความชื้นสูง

Go to Top