Ammonium Chloride – แอมโมเนียมคลอไรด์
Home » สินค้า » Ammonium Chloride – แอมโมเนียมคลอไรด์

Ammonium Chloride – แอมโมเนียมคลอไรด์

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : AMMONIUM CHLORIDE | แอมโมเนียมคลอไรด์

สูตรเคมี : NH4CI

ORIGIN: CHINA | จีน

PACKING (Kg):  25kg

INQUIRY | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า:

แอมโมเนียมคลอไรด์ หรือเรียกอีกอย่างว่า “ซัล แอมโมเนียค”ผงผลึกสีขาวละลายน้ำได้ มีรสขม ในธรรมชาติ เป็นสารที่เกิดตามแหล่ง ภูเขาไฟ เกิดเป็นหินภูเขาไฟตามปล่องภูเขาไฟ แต่เดิมแอมโมเนียมคลอไรด์มีชื่อเรียกว่าน้ำประสานดีบุก ใช้เป็นน้ำประสานเหล็กกับดีบุก แต่เดิมได้จากกากที่เหลือจากเตาเผาอิฐที่ใช้มูลสัตว์ นำมาละลายน้ำร้อนกรองแล้วทิ้งให้น้ำระเหย จะได้น้ำประสานดีบุกในรูปผง โบราณใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ขับเสมหะ ใช้ประสมในยานัตถุ์

การจัดเก็บ

  • เก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  • เก็บไว้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำ และแห้ง
  • เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดความร้อน หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
  • เก็บไว้ให้ห่างจากน้ำ หรือ บริเวณที่มีความชื้นสูง
  • เก็บไว้ให้ห่างจากเส้นใย/เสื้อผ้า หรือวัสดุไวไฟ
  • แหล่งจัดเก็บสามารถเข้าออกได้สะดวก

Go to Top