Sulphuric Acid – ซัลฟูริก แอซิด (กรดกำมะถัน)
Home » สินค้า » Sulphuric Acid – ซัลฟูริก แอซิด (กรดกำมะถัน)

Sulphuric Acid – ซัลฟูริก แอซิด (กรดกำมะถัน)

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : SULFURIC ACID | ซัลฟูริก เอซิด

สูตรเคมี : H3NSO3

PACKING (Kg): 35kg

INQUIRY | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

กรดซัลฟูริก, กรดกำมะถัน  มีสูตรเคมี  มีลักษณะเป็นของเหลวไม่มีสี ข้น และละลายน้ำได้ดี มีค่าเป็นกรด มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง สามารถใช้ประโยชน์ได้ในด้านโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม เพื่อใช้ผลิตสารประกอบด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น

 • อุตสาหกรรมเคมี
 • อุตสาหกรรมเมืองแร่
 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหรรมปิโตเลียม
 • อุตสาหกรรมพลาสติก
 • อุตสาหกรรมการจำกัดของเสียและการบำบัด
ความนิยมน้ำไปใช้

ปรับคุณภาพน้ำ และน้ำไปวิเคราะห์ธาตุอาหาร

ข้อควรระวัง : 
 • ก่อนใช้งานควรสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรงและควรสวมเสื้อผ้ามิดชิด
 • ห้ามเทน้ำลงรดที่มีความเข้มข้นสูง
 • สถานที่ควรมีพัดลมดูดอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเท
การปฐมพยาบาล :
 • การสูดดม นำผู้ป่วยไปในที่มีอากศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจหรือหายใจลำบากให้ใช้เครื่องช่วยหายใจและออกซิเจน
 • การสัมผัส ถอดเสื้อผ้า หรือชิ้นส่วนที่ปนเปื้อนสารออกทันที และล้างสารออกโดยให้น้ำไหลผ่าน 15 นาที (ในกรณีสัมผัสเพียงเล็กน้อย) หากไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย
การจัดเก็บ
 • เก็บในภาชนะที่มิดชิด

Go to Top