Potassium Hydroxide – โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
Home » สินค้า » Potassium Hydroxide – โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

Potassium Hydroxide – โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

 

โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นของแข็งไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ระเหย ไม่ติดไฟ น้ำหนักโมเลกุล 56.10 จุดหลอมเหลว 360 องศาเซลเซียส ความถ่วงจำเพาะ 2.04 สามารถทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โปรแตสเซียมคาร์บอเนต

โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ได้จากการผ่านกระแสไฟฟ้าในน้ำเกลือโปแตสเซียมคลอไรด์คล้ายกับวิธีการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์

เป็นสาระสำคัญสำหรับผลิตสบู่ชนิดอ่อน และสบู่เหลว กระดาษและใยสังเคราะห์ ใช้สำหรับการผลิตแบตเตอรี่เป็นอัลคาไลน์เซลล์ (Alkaline cell) และใช้ผลิตโปแตสเซียมคาร์บอเนตชนิดความบริสุทธิ์สูง สำหรับอุตสาหกรรมแก้ว

ชื่อผลิตภัณฑ์ : POTASSIUM HYDROXIDE | โพแทสเซียม ไฮดรอกไซด์

สูตรเคมี : KOH

ORIGIN: JAPAN | ญี่ปุ่น

PACKING (Kg): 25kg

INQUIRY | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นด่างแก่และมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงต่อเนื้อเยื่อ

การสัมผัสถูกผิวหนังทำให้ระคายเคืองโดยดูดซึมผ่านผิวหนังได้ การกลืนกินทำให้ไอ มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน คอหอยและหลอดอาหารอักเสบ และการสัมผัสถูกตาทำให้ระคายเคือง

สามารถทำปฏิกิริยารุนแรงกับโลหะหลายชนิด เช่น ดีบุก ทองแดง แมกนีเซียม สังกะสี เกิดก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งติดไฟได้ การสลายตัวของสารจากความร้อนเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ นอกจากนี้ยังทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์บางชนิดด้วย

การจัดเก็บ
  • เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด มีการป้องกันการทำลายทางกายภาพ
  • เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
  • เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
  • เก็บห่างจากความชื้น ความร้อน แสงอาทิตย์ สารที่เข้ากันไม่ได้
  • ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นถังเปล่า แต่มีกากสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว อาจเป็นอันตรายได้

Go to Top