Hydroquinone – ไฮโดรควิโนน
Home » สินค้า » Hydroquinone – ไฮโดรควิโนน

Hydroquinone – ไฮโดรควิโนน

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : HYDROQUINONE | ไฮโดรควิโนน

สูตรเคมี : C6H6O2

ORIGIN: FRANCE | ฝรั่งเศส

PACKING (Kg):  30kg

INQUIRY | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ลักษณะผลึกรูปเข็มหรือลิ่ม เก็บไว้ได้นานในภาชนะปิดสนิทและแห้ง

เมื่อสูดดมสาร ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ. ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน

เมื่อสัมผัสสาร ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสารไปพบแพทย์

เมื่อสารเข้าตา ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง ไปพบแพทย์

เมื่อกลืนกิน เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่ ไปพบแพทย์

การจัดเก็บ
  • เก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  • เก็บไว้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำ และแห้ง
  • เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดความร้อน หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
  • เก็บไว้ให้ห่างจากน้ำ หรือ บริเวณที่มีความชื้นสูง
  • เก็บไว้ให้ห่างจากเส้นใย/เสื้อผ้า หรือวัสดุไวไฟ
  • แหล่งจัดเก็บสามารถเข้าออกได้สะดวก

Go to Top